Hjem Refinansiering med sikkerhet i bolig

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Bli kvitt gjeld med å refinansiere med sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Sitter du med store mengder forbruksgjeld kan det fort lønne seg å søke om refinansiering. Det kan fort bli dyrt å håndtere kredittkort, forbruksgjeld, boliglån og billån samtidig, men skulle du befinne deg i en finansielt utfordrende situasjon finnes det fortsatt håp. For deg som sitter med verdier bundet i bolig kan du benytte denne ubrukte egenkapitalen ved hjelp av refinansiering med sikkerhet i bolig.

Lån med sikkerhet i bolig

På lik linje som vanlige boliglån fungerer et refinansieringslån ved at banken tar pant i boligen din. Den store forskjellen fra vanlige boliglån er at du ikke benytter lånet til å kjøpe noe verdifult (boligen), men at du bruker den til å gjøre opp andre skyldige beløp. Eksempler på dette kan være kredittkort gjeld, forbrukslån, billån eller annen finansiering som har effektiv rente langt over det et boliglån gjerne har. Banken bruker pant i bolig som en sikkerhet for at lånet blir gjort opp og kan dersom du ikke klarer håndtere lånet i ytterste konsekvens selge boligen for å få igjen pengene.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Fordelen med refinansiering er at du kan oppnå vesentlig lavere rente enn om du beholder alle de individuelle lånene hver for seg. Når du samler flere lån med sikkerhet i fast eiendom vil du få bedre vilkår og spare på lavere månedlige utgifter. Selv om det kan virke selvmotsigende å ta opp et nytt lån for å betale ned gammel kreditt kommer refinansiering gjerne med en lang rekke bedre betingelser. Ikke minst gir det mulighet for å spre nedbetalingen over lenger perioder og flere banker tilbyr inntil 30 år nedbetaling. Dette gir mer fleksibel hverdagsøkonomi og bedre forutsigbarhet i privatøkonomien.

Hvorfor du bør refinansiere med sikkerhet

Det er flere banker som tilbyr refinansiering uten behov for pant i boligen, men med disse vil du ikke oppnå like bra vilkår og rente som om du kan stille sikkerhet. Bankene ber gjerne om sikkerhet før de er villig til å stille refinansiering, men om du ikke har bolig å stille eller har tidligere betalingsanmerkninger kan dette fort bli vanskelig. Dette betyr derimot ikke at det er umulig å samle smålån uten sikkerhet, men du må hos de aller fleste bankene belage deg på vesentlig høyere rente. Kostnadene på et refinansieringslån uten sikkerhet kan fort havne på effektiv rente mellom 9-11.99% sammenlignet med et der du stiller sikkerhet der du får 4-6% effektiv rente.

Refinansiering av gammel gjeld med sikkerhet

Når du har muligheten til å stille sikkerhet for lånet ditt vil du å få bedre betingelser. Dette er fordi bankene vurderer din økonomiske situasjon som mindre risikabel for dem som långiver. Ikke nødvendigvis fordi du har ryddigere økonomi enn tilsvare som søker refinansiering, men det at du har sikkerhet gjennom boligen vil hjelpe bankene med innvilgelse av søknaden din. Det er derfor mer sannsynlig å få refinansiering med sikkerhet, enn om du søker om refinansiering uten sikkerhet.

Refinansieringslån med sikkerhet i bolig

Fordelen du oppnår ved å samle flere lån er lavere år kostnad. For å illustrere verdien av refinansiering har vi nedenfor to sammenlignbare lån. Det ene er et forbrukslån på 200.00 med løpetid på 10 år. Det andre lånet er refinansiering i bolig for tilsvarende beløp og løpetid. Forbrukslånet har et månedlig beløp på 4187,- og eff. rente på 11,82%. Samler vi derimot denne gjelden i et refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil de månedlige betalingene komme på 2249,- og den effektive renten falle til 6,47% begge lånene løper i 10 år. Som eksemplet ovenfor viser vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å søke om refinansiering dersom du skal ha gjelden i over 1 år.

Refinansiering med pant i egen bolig

Det kan være flere grunner til at man havner i en utfordrende økonomisk situasjon og da kan 5 år nedbetaling som de aller fleste nisje banker tilby ofte være alt for lite. Det er lite oversiktlig å ha mange lån løpende samtidig og spesielt om du har andre finansielle forpliktelser som bolig og bil i tillegg. Den store forskjellen mellom et boliglån og forbruksgjeld er at hver gang du betaler ned på boliglånet øker din egenkapital. Dette gir deg bedre finans og passer utmerket til å låne gjennom boligen. Banken tar da pant i den gjeldsfrie delen av boligen din og kan hjelpe med smålån og dyr forbruksgjeld. På denne måten får du en oversikt over egen økonomisk situasjon og får mer fleksiblitet i hverdagen.

Refinansiering med betalingsanmerkninger

Om du har betalingsanmerkninger i kreditthistorikken din kan det være vanskelig å få innvilget nye lån. Spesielt om du søker lån uten sikkerhet vil det være tilsvarende umulig å få innvilget en søknad om kreditt. Grunnen til at dette kan virke umulig er at stort sett alle bankene gjennomfører en automatisk kredittsjekk som avgjør om søknader går videre eller ei. Dersom disse undersøkelsene oppdager betalingsanmerkninger og lignende i kreditthistorikken vil de automatisk avslå en søknad. Det finnes en rekke nisjebanker som har spesialisert seg på refinansiering for deg med utfordrene økonomi, men les mer om hva de forskjellige bankene tilbyr og sammenlign aktivt.

Refinansiere forbrukslån med pant i privat bolig

Sitter du på mye gjeld kan det virke tilnærmet umulig å gjøre opp lånet gjennom vanlige avdrag. Den høye eff. renten sørger for at du får stadig mer gjeld hos bankene som betyr at gjelden din i praksis vokser. Det er her mange trår feil og kun betaler minimumsbeløpet på forbrukslånet sitt hver måned. På denne måten passer du på å dekke kostnaden til banken, men du betaler ned minimalt på det aktuelle lånet utover renter og kostnader. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller lønne seg å refinansiere forbrukslånet ved å øke boliglånet og ta ytterligere pant i bolig. På denne måten kan du låne mer penger, gjøre opp forbrukslånet og betale ned systematisk på et lån med langt bedre betingelser. Søker du lån med sikkerhet i bolig hos nisjebankene står du langt friere til å refinansiere store beløp og de vil oftest legge opp til en personlig plan med bedre oversikt over utestående beløper.

Økonomisk hjelp uten sikkerhet

Om du ikke har mulighet til å tilby sikkerhet i bolig kan det fort virke vanskelig å finne et godt alternativ til refinansiering. Du har fortsatt mulighet til å få lån, men det er mulig du må gå gjennom langt flere kontroller og potensielt kommunisere frem og tilbake med en kunderådgiver på e post. Disse vil ønske å få en bedre oversikt over din situasjon før de eventuelt er villige til å tilby deg finans. Banker som tilbyr å hjelpe uten sikkerhet vil gjerne tilby lån på 2 vilkår. Du har ingen betalingsanmerkninger og du går til takke med dårligere betingelser enn sikrede lån. En rekke nisjebanker i det norske markedet tilbyr slik finansiering og mange av dem er også villige til å ta på seg utfordrende situasjoner så lenge du kan vise til betalingsvilje og ikke har dårlig kreditt utestående.

Øke boliglån for å betale gjeld

Refinansiering med sikkerhet har blitt stadig vanligere, men det er ikke alle som ønsker ytterliger et lån knyttet opp mot egen bolig. Det kan da være et aktuelt alternativ å øke et allerede eksisterende boliglån eller søke om rammekreditt med sikkerhet i bolig. På denne måten benytter du fortsatt ubrukt egenkapital i egen bolig, men du slipper stille med sikkerhet for enda et lån. Stadig flere tradisjonelle banker tilbyr fleksibel kreditt så lenge du har belåning på 60% eller mindre fra før. Da stiller du i praksis fortsatt sikkerhet i egen bolig, men du kan komme unna med langt bedre vilkår ettersom lånet allerede eksisterer. Har du finans eller andre verdier som kan stilles i tillegg til bolig er de fleste banker medgjørlige dersom du ønsker søke om opptil 15 år nedbetaling.

Vanskelig å få refinansiering

Hvis du ikke søker refinansiering med sikkerhet i bolig kan det være vanskelig å oppnå refinansiering. Det er delvis grunnet bankenes motvilje til å innvilge lån uten sikkerhet, men er i stor grad bestemt av de strenge kredittføringene som kommer fra Finanstilsynet. Det er disse som avgjør at man kun får låne opptil 5 ganger egen inntekt og 85% av verdien til bolig. Dersom man da ønsker søke uten sikkerhet i bolig, eller med tidligere betalingsanmerkninger vil store deler av vilkårene allerede falle bort før søknaden sendes inn. Du kan da oppleve det vanskelig å få innvilget refinansiering av kreditt. I slike tilfeller anbefaler vi at du benytter en låneagent som innhenter tilbud fra fler banker samtidig. Resultatet blir at du får en vesentlig høyere sjans for at en av bankene kontakt over e post og er villig til å se på saken din.

Søke om refinansiering

Selve søknadsprossesen for refinansiering med sikkerhet i bolig foregår på en tilsvarende måte som vanlige lån. Den store forskjellen er at du i langt større grad er nødt til å dokumentere din egen finansielle situasjon ovenfor en bank. Dette gjelder selv med sikkerhet i bolig. Formålet med søknaden er å oppnå lavere rente, men veien til ditt nye lån kan ofte fremstå lang. Vi har derfor forsøkt å illustere trinn-for-trinn hvordan man søker om refinansiering.

  • Først må du kartlegge alle utestående beløp du ønsker refinansiere.
  • Når du har oversikt over dette er det på tide å søke om lån
  • Du kan enkelt søke om opptil 500 000 kr på nett, høyere beløp må diskuteres med den respektive bank
  • Når du får svar fra banken sammenligner du nominell rente, kostnader og eff. rente med eventuelle tilsvarende tilbud.
  • Finner du banken du ønsker inngå låneavtale med avklares det hva du skal stille med sikkerhet i.
  • Din aktuelle bank vil deretter sende et gjeldsbrev som inneholder nedbetalingsplan opptil 25 år, hva din år kostnad vil være på og oversikt på 25 år kostnad for hele lånet. Husk å lese gjeldsbrevet nøye slik at du ser hvor mye totalt kr lånet vil koste etter 25 år.
  • Gratulerer! Du har nå tatt kontroll på økonomien gjennom refinansiering med sikkerhet i bolig.

Sikkerhet i bolig

I praksis betyr det at når du skal gjennomføre refinansiering med sikkerhet i huset gir du indirekte eierskap til den banken som stiller kreditt disponibelt. Mange spør gjerne om dette mener at banker eier huset ditt, men det blir en forenklet forklaring. Når en bank tilbyr lån med sikkerhet sikrer de pant i en del av boligens verdi. Dette betyr at om ikke lånet blir innfridd i henhold til nedbetalingsplan kan banken kreve at huset selges for at dette beløpet skal tilbakebetales. Hvis du har et verdt 4 000 000 kr og forskjellige kreditorer har lån med sikkerhet i 3 600 000 kr vil du fortsatt sitte igjen med 400 000 kr etter at huset blir solgt. Det er er gjerne derfor kreditorer er villig til å refinansiere med sikkerhet fordi de har sikret sin utestående kreditt i verdien av huset. Det er også denne 25 år kostnad profilen som gjør at man har muligheten til å betale ned over flere år enn lån uten sikkerhet.

Refinansiering uten sikkerhet i bolig

Refinansiering av gjeld handler gjerne om å skape et tillitsforhold mellom eventuelle kreditorer og din kredittverdighet i form av et nytt lån. Du ønsker samle forbruksgjeld i et nytt lån som er mer kostnadseffektivt enn det den er i dag. Det du er nødt til å overbevise en eventuell bank er at du klarer håndtere den utestående gjelden din og at de ikke påtar seg unødvendig risiko ved å innvilge deg refinansiering uten sikkerhet. Om du henter inn tilbud om refinansiering uten muligheten til pant er du i langt fler tilfeller kunne fremlegge en komplett oversikt over alle kreditorer og historikk som tilsier at du har håndtert gjelden frem til nå. Klarer du dokumentere dette vil banken i større grad være villig til å utøve ny kreditt som kan løse opp kravene til eksisterende kreditorer. Vilkårene disse tilbyr i sine lån er svært variendende og vi anbefaler derfor nok en gang at du benytter en låneagent som gjør det enkelt å sammenligne mange lån uten at du trenger sende inn en rekke søknader. Velg deretter det tilbudet som passer din finansielle situasjon best.

Refinansiering av gjeld uten sikkerhet

Har du ikke mulighet til å inngå refinansiering med sikkerhet i bolig blir det fort en langt mer kostbar prosess du må gjennomgå. Grunnen til dette er at banken gjerne ser din utestående gjeld som et varselssignal og utøver forsiktighet før de går med på å innvilge ny kreditt selv om denne kun skal gå til å innfri tidligere krav. Du kan derfor ikke forvente de samme lavere vilkårene på et lån uten pant som du ville fått om du søkte refinansiering med sikkerhet. Selv om vilkårene du oppnår er rimeligere enn kredittkort og forbrukslån må du fortsatt forvente en over snittet høy nominell rente på lånom du ønsker samle smålån.

Hurtigmeny